Logo
Nhà hàng phục vụ từ
01:00 - 23:59
RẤT XIN LỖI VÌ SỰ BẤT TIỆN NÀY!

SushiChill

Địa chỉ
Khu Chợ đêm Thanh Bình-Đồng tháp
Điện thoại: 0703037664
Email: toanchef0102@gmail.com
Website: https://menuonline.vn/sushichill
Xem thêm
0