Giáp Thiên Hạ

Địa chỉ
395 - 397 Vành Đai Trong, Bình Trị Đông B, Bình Tân- Tp HCM
Điện thoại: 086 8142 988
Email: giapthienhahotpot@gmail.com
Website: https://menuonline.vn/giap-thien-ha

Chưa có món nào được chọn...

Tổng :     0 ₫
0